• ΠΑΙΔΕΙΑ,  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και το κοινωνικό και επαγγελματικό τίμημα ενός πτυχίου

    Τελευταία πολύς ο θόρυβος για την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι δημοσιεύσεις άλλες  υπέρ άλλες κατά προβάλουν εύλογους λόγους χωρίς όμως αυτή η μορφή ανταλλαγής απόψεων να βοηθάει στο να καταλήξει ο μέσος κοινός πολίτης σε ένα συμπέρασμα θετικό ή αρνητικό ή έστω και συγκεκριμένο των διαφόρων θέσεων. Έτσι ώστε για τον αναγνώστη να προκύψει άποψη μέσης ξεκάθαρης λύσης . Για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ η παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της είναι Εθνικό ζήτημα! Ο προορισμός του νομοθέτη είναι να καλύπτει – προλαμβάνει κενά τα οποία η κοινωνική εξέλιξη και η τεχνική πρόοδος στην ζωή επιβάλλουν επιτακτικά ρύθμιση . Για τον λόγο αυτό εύλογη η απορία μας στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ…