• ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

    ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ …

    Για πρώτη φορά το 1976 μεταπτυχιακός φοιτητής στο Παρίσι με υπόδειξη του αείμνηστου Γεωργίου Πετρεα δημοσιογράφου και εκδότη της ελληνόφωνης εφημερίδας ΕΘΝΟΣ στην γαλλική πρωτεύουσα, φιλοξενήθηκε άρθρο μου σχετικό με την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων της διασποράς στις βουλευτικές εκλογές στην μητροπολιτική Ελλάδα. Ατυχώς οι μετακινήσεις μου και η απειρία , ανεμελιά της νεανικής ηλικίας, στέρησαν από το αρχείο μου το φύλλο που φιλοξενούσε το άρθρο αυτό. Όμως το περιεχόμενο του, ως κεντρική ιδέα προσανατολισμού καταχωρήθηκε ξεκάθαρα στην μνήμη μου. Το πραγματικό γεγονός των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, δηλαδή ενός ζωτανού κυττάρου του έθνους μας με αναγνωρισμένη θετική προσφορά – παρουσία στην οικονομική, επιστημονική, κοινωνική, πολιτική ζωή της…